Gweithgaredd hwyl

Gyda’r plant ar eu gwyliau o’r ysgol mae eu diddanu trwy’r amser yn dipyn o her.

Pan nad ydyn nhw yn y gegin yn rhoi cynnig ar ryseitiau newydd gyda chi, edrychwch ar nifer o weithgareddau hwyl rydyn ni wedi’u llunio isod, pob un yn canolbwyntio ar ddysgu am ffermio yng Nghymru ac o ble mae ein bwyd yn dod. Rydyn ni wedi rhannu ein gweithgareddau i ddarparu ar gyfer plant 4-7 oed a phlant 8-11 oed fel y gall plant o bob oed fwynhau dysgu am fywyd ar fferm.

O chwileiriau a gweld y gwahaniaethau i straeon addysgol, mae oriau o hwyl a dysgu i’w cael gyda’r ffermwr Siôn, ei gi defaid ffyddlon Meg, a’u ffrindiau i gyd. Felly am beth ydych chi’n aros?

Lawrlwythwch ac argraffwch weithgareddau hwyl i’ch plant eu mwynhau heddiw!

4-7 Oed

Moch ar goll

Allwch chi helpu’r mochyn ddod o hyd i’w ffrindiau?

Tudalennau lliwio

Argraffwch a lliwiwch yr anifeiliaid ar y fferm

Beth sy’n wahanol

Mae ‘na 16 i gyd

Ac mae ‘na fwy…

8-11 Oed

Beth sy’n wahanol

Mae ‘na 24 i gyd!

Tymhorau ffermio

Cip ar flwyddyn ffermwr

Moch a mwy

Wyddech chi…

Ac mae ‘na fwy…
Share This