Hybu Cig Cymru TV

Croeso i HCC TV, mae gennyn ni amrywiaeth o fideos i chi eu mwynhau. Dysgwch fwy am o’r fferm i’r fforc. Wrth brynu cig, rydych chi eisiau gwybod o ble y daeth, sut y cafodd ei fagu ac ym mha wlad y cafodd ei gynhyrchu. Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn gweithredu fel gwarcheidwad sy’n sicrhau bod ein cadwyn gyflenwi yn cyrraedd y safonau uchel iawn rydych chi’n eu disgwyl.

Danteithion blasus

Gallwch fwynhau fideos o ryseitiau blasus hyd at ymweliadau fferm ar HCC TV.

Tanysgrifiwch i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ar YouTube

Share This